Som global markedsleder inden for kontaktlinser hjælper vi med at forbedre folks syn hver dag.*1

Men vores arbejde stopper ikke der. Vi designer omhyggeligt vores produkter og emballage for at gøre effektiv brug af ressourcer, mens vi arbejder på at reducere vores CO2-aftryk.§1

Her hos CooperVision er vi stolte over at tage skridt mod at skabe en mere bæredygtig virksomhed og stræber efter at minimere vores mulige miljøpåvirkning. Ved at formidle ansvarligt indkøb af materialer,2 genbruge affald, hvor vi kan|1 og begynde at kompensere for affald fra vores produkter og emballage, som ikke kan genbruges, gør vi fremskridt mod at forbedre vores planets trivsel.¶1

Sammen med vores kunder, vores partnere m.fl., tæller mange små handlinger i dag mod en lysere fremtid.      

Vi designer - ​og gendesigner løbende** - ​for at reducere vores CO2-aftryk.‡§1

 

Vi designer vores produkter og emballage med omtanke for effektivt at udnytte ressourcerne.‡§1 Fra vores produkter til vores anlæg og vores processer er vi målrettede i de valg, vi træffer i dag mod en større kollektiv indvirkning på fremtiden.      

Vi designer til genbrug, fremstiller produkter og emballage for at samarbejde med genbrugsprogrammer i lokalsamfundet, hvor det er muligt.       

Vi bygger anlæg drevet af vedvarende energi1 og udvikler processer for bevidst at reducere vores CO2-aftryk.‡§1 Vi designer - og gendesigner løbende - for at producere mindre affald.††3

Vi samarbejder og innoverer og bruger vores opfindsomhed for at passe på vores planet og hinanden.    

 

​Hos CooperVision brænder vi for vores rolle som global medborger, hvilket motiverer vores medarbejdere til at kæmpe for bæredygtighed – uanset hvor lille handlingen er. Sammen med optikere og kontaktlinsebrugere kan vi alle tage skridt til at omfavne bæredygtige handlinger i dag for at beskytte vores fremtid.    

Men vi er meget mere end kontaktlinser. Derfor samarbejder vi med internationale organisationer og lokalsamfund for at få hjælp med at reducere vores miljømæssige fodaftryk1 og gøre en positiv forskel. Alt dette er gjort muligt af mennesker med passion, innovativ tænkning og et brændende ønske om at handle. Gennem vores kollektive opfindsomhed kan vi tage skridt til at forbedre vores planets velfærd sammen.1 Og vi inviterer dig til at deltage i vores rejse mod en lysere fremtid.             

 

Vi tager skridt til at bevare begrænsede naturressourcer‡‡1 og udforsker måder til at bringe vedvarende energi§§ ind i vores fremstillingsprocesser.||1       

 

Vi samarbejder med partnere om at indsamle vores produktionsaffald, genvinde ressourcer og give dem nyt liv, når det er muligt.|1

 

​Når vi begynder at kompensere for affald fra vores produkter og emballage, der ikke kan genbruges, gør vi fremskridt mod at forbedre vores planets trivsel.¶1

FEATURED STORIES

Her hos CooperVision er vi stolte over at tage skridt mod at skabe en mere bæredygtig virksomhed og stræber efter at minimere vores mulige miljøpåvirkning.

Gennem vores Sustainability Innovator-serie deler vi historier om mennesker i en række forskellige roller i hele vores organisation, som har bidraget med stort eller småt til vores bæredygtighedsindsats.        

 

PLASTIK PÅ EN BEDRE MÅDE¶¶4,5

Det virker umuligt at forestille sig hverdagen uden plastik, og med god grund: Det er et holdbart, alsidigt og let materiale. Men den samme holdbarhed, der gjorde plastik så udbredt og populært, udgør to betydelige udfordringer, der påvirker vores miljø: Hvordan det fremstilles, og hvordan det bortskaffes.¶¶***2,4,5

Gennem vores bestræbelser på at kompensere for og genvinde plastik via vores samarbejde med Plastic bank tager vi allerede skridt til at tackle en af de store udfordringer: bortskaffelse.§ Vi tager nu skridt til at adressere, hvordan plastik fremstilles, ved at fokusere på vores plastikleverandører, og hvordan den plastik, vi køber, produceres.

STØRRE END FLASKER

Plastik er et vigtigt materiale, som vi alle er afhængige af i vores hverdag. Hvordan plastik fremstilles, og hvordan det bortskaffes, kan påvirke vores miljø.2

Ved at samarbejde med Plastic Bank tager vi ikke blot skridt i retning af at håndtere bortskaffelse af plastik, vi hjælper også med at løse socioøkonomiske forskelle i hundredvis af kystsamfund.2,8

 

Sustainability News

En lysere fremtid starter med os - i dag.
 

* Combination of 2022 market research based on global volume data and internal estimates.
† Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
‡ Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
§ CooperVision's 2022 Environmental, Social and Governance Report.
| CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
¶ Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
** Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.
†† Waste associated with the manufacturing of contact lenses.
‡‡ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
§§ Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
|| CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
¶¶ According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. CooperVision's plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using plant-based inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
*** ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.*** ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
††† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.††† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
 

References::
1. CVI data on file, 2023.
2. CVI data on file, 2024.
3. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
4. CVI data on file, 2023. Manufacturing sites: Costa Rica, Hungary, New York State, Puerto Rico and Southampton, UK.
5. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier's bio-renewable input.
6. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bio-input carried out by our supplier of plastic polymer to CooperVision.
8. CVI data on file as of 1/2024.