Personalegoderne hos CooperVision er sammensat, så de er regionalt tilpassede, samtidig med at de fremmer det globale resultat.

Lønnen er konkurrencedygtig og granskes hvert år. Lønkulturen er præstationsbaseret, hvilket betyder, at medarbejdere, som yder en ekstra indsats for at hjælpe os med at opnå vores mål, kan belønnes ekstra.  

Visse stillinger giver mulighed for et særligt bonus- og incitamentsprogram, hvorved disse medarbejdere kan profitere yderligere af CooperVisions fortsatte succes.

Vi mener, at alle medarbejdere spiller en vigtig rolle i CooperVisions fortsatte succes, og at alle medarbejdere er unikke.  Derfor stræber vi efter, at alle vores globale personalegodeprogrammer skal indeholde en række forskellige goder, herunder:

  • Monetære og ikke-monetære belønninger
  • Uddannelse og bredere støtte

CooperVision stræber efter at styrke vores medarbejderes økonomiske, fysiske og psykiske velbefindende såvel på som uden for arbejdspladsen, både under deres karriere og efter at de er blevet pensioneret.