“Inklusion og mangfoldighed er grundlæggende for CooperVisions globale succes. At være opmærksom på vores medarbejderes personlige og kulturelle erfaringer forstærker vores innovation og udvikling som virksomhed og som medarbejderfællesskab. Vi vil være sikre på, at alle føler, at de bliver værdsat og får hjælp til at udfolde deres fulde potentiale.”

Daniel McBride, adm. dir. for CooperVision

”Bedre sammen”—Vi føler samhørighed og er stolte over vores forskellige perspektiver.

Vi forstår, at forskellige perspektiver medføre nye og unikke indsigter. Og teamfornemmelsen ansporer os. Så vær dig selv—hvem du end er—og lad os skabe fantastiske ting sammen.

Vores program for ”inkluderende lederskab” omfatter uddannelse hos ekspertkonsulenter som Catalyst og Yale og bygger på den nyeste forskning inden for den komplekse udfordring at lede organisationer med stor mangfoldighed. Hundredvis af topchefer over hele verden deltager desuden i møder om, hvordan man kan skabe mere inkluderende arbejdspladser, støtte teams med stor mangfoldighed og hjælpe kunder, leverandører og ansatte uden at være ubevidst partiske.

På de enkelte anlæg hylder et stort antal aktiviteter vores mangfoldighed og vores inkluderende kultur året rundt.

For at være fantastiske skal vi bare være os selv.

Det, vi afstedkommer hos Cooper, er helt fantastisk, vi gør livet bedre for ét menneske ad gangen. Alles bidrag betyder noget, og det er derfor inklusion og mangfoldighed er så vigtigt. Det er ikke bare det rigtige at gøre, det er det, som gør vores virksomhed enestående. Og hvis du tænker efter, giver det mening, for man kan se meget mere, når man har forskellige perspektiver.

Vi er en gruppe kolleger hos Cooper, som kalder os Global Inclusion Council (GIC). Alle i GIC er dybt engagerede i, at vores virksomhed skal være et sted, hvor vi alle føler, at vi hører hjemme. Ingen skal føle sig som ”udenforstående”. Vi ønsker, at Cooper skal være et trygt og retfærdigt miljø for alle; et sted, hvor vi alle føler os respekterede og værdsatte.  Et sted, hvor vi kan blomstre. Kort sagt: et sted, som vi kan være stolte over at tilhøre.

Det gør vi muligt. Men ikke kun med ord, også i handling. Siden vi blev udpeget af vores administrerende direktør Al White tidligere i år, har GIC-teamets medlemmer lært hinanden at kende, undersøgt, hvad Cooper gør for at fremme mangfoldighed og inklusion, og tilegnet os de bedste metoder. Det er vores opgave at sikre, at vi som virksomhed fortsætter med at lytte, lære og udvikle vores inkluderende mangfoldighedskultur. For at dette skal lykkes, har vi defineret fire mål:

  1. For at få det til at ske—vi bidrager aktivt til virksomhedens initiativer og programmer inden for inklusion og mangfoldighed;
  2. For at sprede forståelse—vi fremmer mere information og uddannelse inden for hele organisationen for at forankre inklusion og mangfoldighed yderligere i alle dele af vores virksomhed;
  3. For at lytte og lære af andre—vi fungerer som ambassadører og fortalere for forandring og deltager i eksterne arrangementer, opfordrer til interne aktiviteter og deler vores viden med hele organisationen;
  4. For at skabe interessegrupper—vi samarbejder med vores kolleger i HR for at oprette og udvikle personaleressourcegrupper – åbne fora for ansatte, som deler interesser/bekymringer og kan hjælpe os med at udarbejde fremtidige initiativer.

Det er fantastisk at være en del af Cooper-familien. Vi er en stor, global og succesfuld sundhedsvirksomhed, og vi bliver stadig større og stærkere. Vi er meget bevidste om, at inklusion og mangfoldighed er en central del af vores fortsatte succes. Så vær dig selv—hvem du end er—og lad os skabe fantastiske ting sammen.