Vand er en vigtig ressource – for vores virksomhed og for de samfund, hvor vi bor og arbejder. Ved konstant at reducere vores samlede forbrug, øge genanvendelses- og genbrugsindsatsen og udnytte det opsamlede regnvand bedre sparer vi millioner af liter vand hvert år. Dette gavner ikke kun vores virksomhed, men hjælper også med at beskytte den lokale vandforsyning i de lokalsamfund, hvor vi driver forretning.

Højdepunkter

Genanvendelse af procesvand

I vores anlæg i Puerto Rico sparer den hensynsfulde omdannelse af fremstillingen af procesvand til køletårne årligt mange millioner liter.

Omdannelse af regnvand

Programmerne for opsamling af regnvand kanaliserer naturligt regnvand videre til brug i toiletterne og klimastyringssystemer.

Minimering af efterspørgsel og spild

Denne indsats reducerer behovet for vand leveret fra byen med 35 % og holder 5,299 millioner liter spildevand væk fra det offentlige renseanlæg hver måned*.

Prisvindende effekt

Vores indsats for at spare på vandet har vundet flere priser – senest blev den anerkendt med Puerto Rico Aqueduct and Water Authoritys (PRASA) Pre-Treatment Excellence Compliance Award.

 

*2016-2017. Data kan ændres