Vores websted anvender kun absolut nødvendige cookies, som er en forudsætning for webstedets drift og aktivering af bestemte webstedsfunktioner, eksempelvis sikkerhedsaspekter, belastningsudjævning, navigation på webstedet, korrekt visning af webstedet i browseren, funktioner for indkøbskurv samt login-områder og kontaktformularer (“absolut nødvendige cookies”). En cookie er en lille fil bestående af bogstaver og tal, som gemmes på din digitale enhed.

EU's databeskyttelsesregler (GDPR) og love baseret på EU's direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred kræver et juridisk grundlag for at placere cookies på brugeres digitale enheder og foretage en relateret behandling af personoplysninger. Vi anvender absolut nødvendige cookies til at beskytte vores legitime interesser. I særdeleshed har vi en legitim interesse i at garantere dig, at vores systemer er sikre, og at stille et teknisk fungerende og brugervenligt websted til rådighed for dig.

Bemærk, at samtykket på dette websted kan omfatte tredjepartskilder, som muligvis også anvender cookies, der ligger uden for vores kontrol. Denne politik gælder derfor ikke for tredjepartswebsteder.

Du kan blokere cookies ved at aktivere den relevante indstilling i din browser, som gør det muligt for dig at afvise alle eller visse cookies. Hvis du indstiller din browser til at blokere alle cookies, fungerer visse dele af vores websted dog muligvis ikke korrekt.

I vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan vi indsamler og viderebehandler oplysninger om vores kunder (herunder optikere), potentielle kunder, forbrugere og besøgende på vores websted.