A.OM DENNE POLITIK

Vi ønsker at levere professionelle og værdifulde produkter og tjenester til dig samtidig med, at vi beskytter dit privatliv.

Denne persondatapolitik (“Politik”) beskriver, hvornår, hvorfor og hvordan vi indsamler, bruger og på anden vis behandler (samlet “behandler”) personoplysninger om vores kunder (herunder optikere), potentielle kunder, forbrugere og brugere af vores websites (“Registrerede”). “Personoplysninger” er alle oplysninger vedrørende dig, der kan bruges til at identificere dig som person enten direkte eller indirekte.

Vi kan behandle dine Personoplysninger som beskrevet i nærværende Persondatapolitik og som beskrevet, når vi indsamler oplysninger fra dig. Vores Persondatapolitik skal læses sammen med eventuelle andre juridiske meddelelser eller forretningsvilkår og betingelser, du bliver informeret om, når vi indsamler oplysninger fra dig (eller på et senere tidspunkt), eller som er tilgængelige på andre sider på vores website.

Når du bruger vores websites, behandler vi de Personoplysninger, vi indsamler om dig, ved hjælp af cookies i henhold til vores Cookiepolitik. Klik https://coopervision.dk/politik-brug-af-cookies for at se vores Cookiepolitik.

 

B.HVEM HAR ANSVAR FOR DINE OPLYSNINGER?

Vi – CooperVision Nordic AB, med hovedkontor på Johan Wallins gata 8, registreret i selskabsregisteret i Sverige, under registreringsnummer 556568-1243 (“CooperVision Nordic”) – er dataansvarlig for dine Personoplysninger. Vi kan kontaktes på +46 (0)31 – 727 97 00, e-mail: dpo@coopervision.com eller via post på den ovenfor anførte adresse.

Når CooperVision Nordic deler Personoplysninger med Associerede CooperVision-selskaber (“Associerede Selskaber”, hvilket betyder vores datterselskaber, vores ultimative moderselskab og dets datterselskaber), er de Associerede Selskaber også dataansvarlige som beskrevet i nærværende Persondatapolitik. Du kan finde nærmere information om de Associerede Selskaber, herunder

I denne Persondatapolitik betyder “vi”, “os” eller “vores” CooperVision Nordic og/eller de Associerede Selskaber. “Du”, ”dig” og “din” betyder de Registrerede.

 

C.HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

Hvilken type oplysninger, vi indsamler fra dig, afhænger af, hvordan du interagerer med os (f.eks. hvordan du bruger vores websites), og hvad formålet med behandlingen er, herunder:

Kategorier af Registrerede

Type oplysninger

Formål for behandlingen

Retsgrundlag for behandlingen

Kunder (herunder optikere, butikspersonale)

 • dit navn
 • din adresse (arbejde og privat)
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer (arbejde og privat)
 • din stillingsbetegnelse, funktion
 • din købshistorik

 

 • fremsendelse af produkter, du har købt af os
 • levering af tjenester, du har købt af os
 • opfyldelse af en aftale, vi har indgået med dig, herunder modtagelse af betaling fra dig, fremsendelse af fakturaer, udtog og betalingspåmindelser
 • fremsendelse af ikke-markedsføringsmæssig, kommerciel kommunikation
 • fremsendelse af markedsføringsmæssig kommunikation (herunder vores nyhedsbrev via e-mail) vedrørende vores produkter eller tjenester, hvis du har bedt om det
 • overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser
 • opfyldelse af en aftale, vi har indgået med dig
 • dit samtykke (hvis der er bedt om det, og det er givet)

Potentielle kunder

 • dit navn
 • din adresse (arbejde og privat)
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer (arbejde og privat)

 

 • fremsendelse af markedsføringsmæssig kommunikation (herunder vores nyhedsbrev via e-mail) vedrørende vores produkter eller tjenester, hvis du har bedt om det
 • dit samtykke (hvis der er bedt om det, og det er givet)

Forbrugere (herunder deltagere i salgskampagner)

 • dit navn
 • din adresse (arbejde og privat)
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer (privat)
 • bankkonto
 • afholdelse af salgskampagner, herunder at give dig en rabat
 • fremsendelse af markedsføringsmæssig kommunikation (herunder vores nyhedsbrev via e-mail) vedrørende vores produkter eller tjenester, hvis du har bedt om det
 • overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser
 • dit samtykke (hvis der er bedt om det, og det er givet)

Brugere af vores websites

 • cookies
 • IP-adresse
 • geografisk placering
 • browsertype og -version
 • operativsystem
 • oplysninger om dine besøg på og brug af vores websites
 • administration af vores websites
 • individuel tilpasning af vores websites
 • gøre det muligt for dig at bruge tjenesterne på vores websites
 • overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser
 • opfyldelse af en aftale, vi har indgået med dig
 • dit samtykke (hvis der er bedt om det, og det er givet)

 

Vores forretningsformål – vi kan også bruge dine Personoplysninger til vores interne forretningsformål (vores legitime interesser), så som:

 • at føre fortegnelser, statistisk analyse, intern rapportering og forskningsformål
 • at undersøge de eventuelle klager, du indgiver
 • at fremlægge beviser i forbindelse med eventuel tvist eller forventet tvist mellem dig og os
 • opdagelse og forebyggelse af svindel, andre strafbare forhold og til risikohåndteringsformål
 • genoprettelse af virksomhedsdrift og genskabelse af data ved nedbrud (f.eks. at foretage backup)
 • at sikre netværks- og informationssikkerhed
 • at hoste, vedligeholde og på anden måde understøtte driften af vores websites, herunder at tilpasse forskellige aspekter af vores websites for at forbedrer din oplevelse
 • til dokument- og dataopbevaring/-lagring
 • for at beskytte rettigheder, ejendom og/eller sikkerheden for CooperVision Nordic, dets Associerede Selskaber, personale og andre
 • for at sikre kvaliteten af de tjenester, vi leverer til vores kunder og andre Registrerede.

Vi mener, at risikoen for dine databeskyttelsesrettigheder i forbindelse med de Personoplysninger, vi behandler på baggrund af vores legitime interesser, ikke er usædvanligt stor eller specielt indgribende. Vi har endvidere sørget for beskyttelse af dine rettigheder ved at sikre en passende lagringsperiode og sikkerhedskontrolsystemer.

Derudover kan vi bruge dine Personoplysninger til yderligere specifikke formål, der informeres om ved indsamlingen af Personoplysningerne.

Hvis du vælger ikke at udlevere de Personoplysninger, vi beder dig om, vil vi måske ikke være i stand til at levere de produkter og/eller tjenester, du har bedt om, eller på anden vis opfylde det/de formål, der ligger til grund for vores anmodning om Personoplysningerne.

 

D.HVORDAN OG HVORNÅR VI DELER OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Visse produkter og/eller tjenester, som vi leverer, kræver tredjeparters involvering. Vi hverken sælger, udlejer, videregiver eller gør på anden måde Personoplysninger kommercielt tilgængelige for nogen tredjeparter, men vi kan dele oplysningerne inden for vores koncern-selskaber, med vores serviceudbydere og andre tredjeparter til de formål, der er anført i nærværende Politik:

 1. Udveksling af oplysninger inden for CooperVision-koncernen

CooperVision Nordic kan dele dine Personoplysninger med de Associerede Selskaber:

 • hvis vi er nødt til det for at kunne levere de produkter og/eller tjenester eller den information, du har anmodet om – vi kan f.eks. overføre dine Personoplysninger til CooperVision Limited i Storbritannien til centrale supportydelser, eller
 • hvis du giver samtykke til det (f.eks. når du giver os samtykke til markedsføringsmæssig kommunikation med Associerede Selskaber), eller
 • til at overholde vores juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser – vi kan f.eks. overføre dine Personoplysninger til CooperVision Inc. i USA, der hoster vores database med lovgivningsmæssig information om produkter og patienter.
 1. Udveksling af oplysninger med serviceudbydere

Vi deler også dine Personoplysninger med vores tredjepartsserviceudbydere, som vi gør brug af til at levere forskellige tjenester vedrørende:

 • levering af vores produkter (f.eks. kurervirksomheder)
 • marketing- og reklameydelser (f.eks. marketingbureauer, interaktive bureauer, udbydere af e-mailløsninger)
 • vores websites (f.eks. hosting og vedligeholdelse af vores websites)
 • IT-services og -løsninger (f.eks. dataopbevaring, assistance til databaseadministration).

Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og sørget for at sikre, at dine Personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet. Alle vores serviceudbydere er via skriftlige kontrakter forpligtet til kun at behandle de Personoplysninger, de modtager, med det formål at levere den specifikke tjeneste til os og til at opretholde passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine Personoplysninger.

 1. Udveksling af data med andre modtagere

Vi kan også dele dine Personoplysninger med:

 • vores bogholdere, revisorer, advokater eller tilsvarende rådgivere, når vi beder dem om at yde os professionel rådgivning,
 • andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet til at videregive eller udveksle dine Personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser eller for at beskytte rettigheder, ejendom og/eller sikkerheden for CooperVision Nordic, dets Associeret Selskaber, personale og andre,
 • andre tredjeparter med det formål at efterkomme krav fra en domstol eller offentlig myndighed – f.eks. at efterkomme en retskendelse eller overholde gældende lov,
 • investorer og andre relevante tredjeparter i tilfælde af et potentielt salg eller anden forretningstransaktion, der vedrører CooperVision Nordic og/eller dets Associerede Selskaber.

 

E.INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONOPLYSNINGER

Overførsel af dine Personoplysninger til og mellem Associerede Selskaber, serviceudbydere eller andre modtagere kan betyde, at dine Personoplysninger sendes uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) til steder, der måske ikke har det samme beskyttelsesniveau som landene inden for EØS, herunder til tredjelande, der ikke er omfattet af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra EU-Kommissionens, herunder til USA.

Vi må dog kun overføre dine Personoplysninger uden for EØS:

 • hvis overførslen sker til et sted eller via en metode eller under omstændigheder, der af EU-Kommissionen anses for at yde tilstrækkelig beskyttelse af dine Personoplysninger
 • hvis vi har aftalt standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen eller en relevant databeskyttelsesmyndighed, eller
 • hvis ingen af ovennævnte krav er opfyldt, men vi stadig er juridisk berettiget til det, f.eks. hvis overførsel er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt indgået med dig eller i din interesse, eller for at fastslå, udnytte eller forsvare et retskrav.

Du kan få yderligere information om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet vedrørende overførsel af Personoplysninger uden for EØS, og hvor det er relevant eventuelt en kopi af de standardbestemmelser om databeskyttelse, vi har aftalt, ved at kontakte os på dpo@coopervision.com.

 

F.HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER?

Det er vores politik at opbevare dine Personoplysninger i så lang tid, det er nødvendigt af hensyn til det specifikke formål, hvortil de blev indsamlet (f.eks. til opfyldelse af en aftale med dig). Vi kan dog være forpligtet til at opbevare visse Personoplysninger i længere tid under hensyntagen til følgende faktorer: 

 • juridiske forpligtelser i henhold til gældende lov om at opbevare oplysningerne i en bestemt tid (f.eks. overholdelse af skatte- og regnskabsmæssige krav)
 • for at fastslå, udnytte eller forsvare et retskrav (f.eks. i forbindelse med en potentiel tvist)

Så længe vi fortsætter med at behandle dine Personoplysninger, sikrer vi, at de behandles i henhold til nærværende Persondatapolitik. Ellers sletter eller anonymiserer vi Personoplysningerne på en sikker måde, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis du vil vide, hvor længe vi opbevarer dine Personoplysninger til et bestemt formål, kan du kontakte os på dpo@coopervision.com. Du kan få yderligere information om, hvor længe cookies gemmes, i vores Cookiepolitik.

 

G.HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi anerkender, at dine Personoplysninger kan være fortrolige. Vi sørger for at beskytte og holde dine Personoplysninger fortrolige i henhold til vores Persondatapolitik og alle gældende love, herunder Den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (“GDPR”).

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine Personoplysninger mod tab, misbrug eller uautoriseret ændring eller tilintetgørelse. Disse foranstaltninger omfatter brug af firewalls, kryptering, procedurer til adgangsstyring, omhyggelig udvælgelse af behandlere samt andre tekniske og kommercielt rimelige foranstaltninger, for at beskytte dine Personoplysninger behørigt. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan vi også lave backupkopier og bruge andre lignende foranstaltninger for at forhindre hændelig skade på eller tilintetgørelse af dine Personoplysninger. Disse foranstaltninger sikrer et passende sikkerhedsniveau i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen og arten af de Personoplysninger, der skal beskyttes.

Bemærk dog, at hvis du overfører information til os via internettet, kan det aldrig garanteres, at det er 100 % sikkert. Vedrørende betalinger, du foretager til os online, bruger vi et anerkendt, sikkert online betalingssystem.

Vi giver dig omgående besked i tilfælde af brud på dine Personoplysninger, der kan udsætte dig for alvorlig risiko.

 

H.DINE RETTIGHEDER  

I det følgende afsnit beskriver vi de rettigheder, du kan udøve. De forskellige rettigheder er ikke ufravigelige, og hver enkelt er underlagt bestemte undtagelser eller forudsætninger i henhold til GDPR og andre generelt gældende bestemmelser i databeskyttelseslovgivningen.

 • Ret til at blive underrettet – du har ret til at få tydelig, gennemskuelig og let forståelig information om, hvordan vi bruger dine Personoplysninger. Derfor kan du finde information herom i nærværende Persondatapolitik og i de juridiske meddelelser eller Forretningsvilkår og betingelser, du modtager.
 • Indsigtsret – du har ret til at få bekræftet, om dine Personoplysninger bliver behandlet af os, og at få visse andre informationer (i lighed med dem, der findes i nærværende politik) om, hvordan de bruges. Du har også ret til indsigt i dine Personoplysninger ved at anmode om en kopi af de Personoplysninger, der vedrører dig. Dette er for, at du kan være vide om og kontrollere, at vi bruger dine oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi kan nægte at udlevere oplysninger, hvis det kan afsløre Personoplysninger om andre personer, eller hvis det på anden vis påvirker andre personers rettigheder negativt.

·Ret til berigtigelse – du kan anmode os om at rette dine Personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige (f.eks. hvis vi har forkert navn eller adresse på dig).

 • Ret til sletning – dette kaldes også ‘retten til at blive glemt’, hvilket enkelt formuleret giver dig mulighed for at anmode om at få dine Personoplysninger slettet eller fjernet, hvis der f.eks. ikke er nogen tvingende grund for os til at gemme dem, eller hvis de bruges ulovligt. Dette er imidlertid ikke en generel ret til sletning, og der er visse undtagelser, f.eks. hvis vi skal bruge oplysningerne til at forsvare et retskrav eller overholde en retslig forpligtelse.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til at ‘blokere’ eller forhindre yderligere brug af dine Personoplysninger, mens vi tager stilling til en anmodning om berigtigelse, eller som et alternativ til sletning. Når behandlingen begrænses, kan vi stadig opbevare dine Personoplysninger, men må ikke bruge dem yderligere.
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til at modtage og genbruge visse Personoplysninger til dit eget formål i andre organisationer (der er særskilte dataansvarlige). Dette gælder kun for Personoplysninger, du har givet os, og som vi behandler med dit samtykke og med det formål at opfylde en kontrakt, der behandles automatisk. I et sådant tilfælde giver vi dig en kopi af dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller (hvis det er teknisk muligt) kan vi transmittere vi dine oplysninger direkte til en særskilt dataansvarlig.
 • Ret til indsigelse – du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling af årsager, der vedrører din særlige situation, såfremt behandlingen sker af hensyn til legitime interesser fra CooperVision Nordic, dets Associerede Selskaber eller en datamodtager. Vi har ret til at fortsætte behandling af Personoplysningerne, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan fastslå, udøve eller forsvare et retskrav. Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine Personoplysninger til direkte markedsføring, behandler vi ikke længere dine Personoplysninger til dette formål.
 • Ret til at trække samtykke tilbage – når vi behandler dine Personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af behandling, der er sket inden tilbagetrækningen.

 

 

I.SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du ønsker yderligere information eller at udøve nogen af de herover nævnte rettigheder, eller hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har behandlet dine Personoplysninger på, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@coopervision.com.

Inden vi tager stilling til din anmodning, kan vi bede om yderligere information for at identificere dig.  Hvis du ikke giver den information, vi beder om, og vi som følge heraf ikke kan identificere dig, kan vi afvise at efterkomme din anmodning.

Vi svarer generelt på din anmodning inden for én måned efter at have modtaget den. Denne periode kan forlænges med yderligere to måneder, hvis det er nødvendig af hensyn til kompleksiteten eller antallet af anmodninger, du har indsendt.

Vi opkræver ikke betaling for de henvendelser eller handlinger, vi foretager, medmindre:

·du anmoder om yderligere kopier af de Personoplysninger, der behandles, idet vi i så fald kan opkræve betaling for vores rimelige administrationsomkostninger,

·du indsender åbenlyst grundløse eller overdrevent mange anmodninger, især på grund af deres gentagne karakter, idet vi i så fald enten kan opkræve betaling for vores rimelige administrationsomkostninger eller afvise at efterkomme anmodningen.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage eller mener, at vores behandling af dine Personoplysninger ikke er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, kan du indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed. Datatilsynet eller dennes efterfølger er databeskyttelsesmyndigheden i Danmark.

 

 

Liste over CooperVision Associerede Selskaber

 • CooperVision Limited (reg.nr. 03685161) med registreret adresse på Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK
 • CooperVision Manufacturing Limited (reg.nr. 02737396) med registreret adresse på Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK
 • CooperVision SAS (reg.nr. 392 002 218) med registreret adresse på Les Collines De Sophia, 1800 Route Des Cretes, Sophia Antipolis 06905, Cedex, Frankrig
 • CooperVision Italia, S.R.L. (reg.nr. 10653750157) med registreret adresse på Via Meravigli, 16 – 20123 Milan, Italien
 • CooperVision Iberia, S.L. (reg.nr. 79424594) med registreret adresse på Ronda de Poniente, 12, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spanien
 • CooperVision Nordic AB (reg.nr. 556568-1243) med registreret adresse på Johan Willins gata 8, SE-41664 Goteborg, Sverige
 • CooperVision GmbH (reg.nr. HRB 33358) med registreret adresse på Siemensstraße 3, 64859, Epperthausen, Tyskland
 • CooperVision Nederland B.V. (reg.nr. 23075034) med registreret adresse på Avelingen - West 40, 4202, MS Gorinchem, Holland
 • CooperVision Poland Sp. z o.o. (reg.nr. 0000464435) med registreret adresse på Przemysława Gintrowskiego 53, 02-697 Warsaw, Polen
 • CooperVision Kft (reg.nr. 01-09-166734) med registreret adresse på Sopron ut 25-27, Budapest, 1117, Ungarn
 • CooperVision Limited, organizacni slozka (reg.nr. 24838411) med registreret adresse på Na Pankráci 1724/129, Praha 4, 140 00, Tjekkiet
 • CooperVision Distribution Sprl (reg.nr. 0879.484.449) med registreret adresse på Premiere Avenue 32, B-4040, Belgien
 • CooperVision Inc. (reg.nr. C1893655) med registreret adresse på 6101 Bollinger Canyon Rd, Suite 500, San Ramon, CA 94583, USA

     

Opdateret den: 24-5-2018