Du bekræfter, at de afgivne oplysninger (navn, e-mailadresse osv.) er sande og korrekte, at du ikke udgiver dig for at være en anden person, at du ikke optræder som ansat inden for CooperVision med vildledende formål, samt at du ikke på anden vis angiver en vildledende ansættelsesstatus.

Vi forbeholder os retten til at nægte dig adgang til vores blog. Hvis du skriver indlæg, som ligger uden for denne blogs emneområde, eller vi på anden vis anser indlægget for at være upassende, forbeholder vi os retten til ikke at acceptere kommentaren eller indlægget. Vi forbeholder os retten til når som helst at fjerne indlæg eller kommentarer. Hvis dette skulle ske, vil vi forsøge at sende dig en meddelelse med besked om, at "vi takker for dit indlæg eller kommentar, men anser indholdet for i øjeblikket at være uegnet eller på anden vis i strid med vores regler".

Når du skriver en kommentar på vores blog, giver du os ret til at anvende indlægget (i overensstemmelse med brugervilkårene og CooperVisions regler for beskyttelse af personlige oplysninger) i rimeligt omfang efter CooperVisions vurdering. Vi kan blandt andet kopiere, vise, ændre eller anvende indlægget i andet materiale osv. Du har ingen ret til godtgørelse eller royalties, hverken nu eller i fremtiden. Du frasiger dig al ret til at påstå tilsidesættelse af dine immaterielle rettigheder. Når du skriver en kommentar, accepterer du ikke at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af bloggen. Du må ikke anvende nogen form for automatiske værktøjer til indsamling af information fra bloggen eller til udfyldning af formularer på bloggen. CooperVisions web- og e-mailservere samt domænerelaterede e-mail-meddelelser må ikke anvendes til spamudsendelse eller andre ondsindede, uetiske, krænkende, skadelige eller ulovlige formål. Bloggen må kun anvendes til lovlige formål. Anvendelse til forbudte formål kan medføre civilretslige og/eller strafferetslige anklager i henhold til nationale eller lokale love.

ADGANGEN TIL VORES BLOG GIVES SOM EN TJENESTE I DEN EKSISTERENDE UDFORMNING. VI STILLER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, SIKKERHED, RIGTIGHED SAMT FOR AT DER IKKE ER SKET KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UDEN BEGRÆNSNING AF FØRNÆVNTE GIVER COOPERVISION ENDVIDERE INGEN GARANTIER FOR ELLER LØFTER OM, AT ADGANGEN TIL WEBSTEDET, DETS INDHOLD ELLER BLOGGENS FUNKTION VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI. DU PÅTAGER DIG SELV DET FULDE ANSVAR OG RISIKOEN FOR EVENTUELLE TAB SOM FØLGE AF DOWNLOAD OG/ELLER ANVENDELSE AF FILER, INFORMATION, INDHOLD ELLER ANDET MATERIALE, SOM DU ER KOMMET I BESIDDELSE AF PÅ BLOGGEN. I den udstrækning loven tillader det, skal CooperVision under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte skader, uforudsete skader, specielle skader, følgeskader eller strafferetslige skader relateret til bloggen, hvad enten de vedrører kontraktbrud, ulovlige handlinger, forsømmelse eller andre handlinger, selv om CooperVision er blevet informeret om risikoen for sådanne skader.