PLASTIK PÅ EN BEDRE MÅDE*1,2  

Skær ned på kulstofudledning ved kilden med ISCC PLUS-certificeret plastik†‡2,3 

Det virker umuligt at forestille sig hverdagen uden plastik, og med god grund: Det er et holdbart, alsidigt og let materiale. Men den samme holdbarhed, der gjorde plastik så udbredt og populært, udgør to betydelige udfordringer, der påvirker vores miljø: Hvordan det fremstilles, og hvordan det bortskaffes.  

Gennem vores bestræbelser på at kompensere for og genvinde plastik via vores samarbejde med Plastic bank tager vi allerede skridt til at tackle en af de store udfordringer: bortskaffelse.§ Vi tager nu skridt til at adressere, hvordan plastik fremstilles, ved at fokusere på vores plastikleverandører, og hvordan den plastik, vi køber, produceres.   

Så i dag omfavner vi Plastik på en bedre måde ved at begynde at købe ISCC PLUS-certificeret plastik.*‡1,2,4

HØJERE STANDARDER FOR PLASTIK

 ISCC PLUS-certificering kortlægger plastikproduktion, der kan verificeres, spores, og som er bæredygtig.5,6 I overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling støtter ISCC reduktionen af drivhusgasemissioner for at gavne mennesker og Jorden.7,8 

Det er ikke nogen nem opgave at reducere udledningen af drivhusgasser fra plastikproduktionen. Hvert skridt spiller en vigtig rolle – fra at bruge verificerede og sporbare materialer fra bæredygtige kilder, såsom biobaserede olier, til mere effektive produktionsteknikker, der minimerer affald i et produktionsanlæg.6,9 Ved at begynde at købe plastik, der er ISCC PLUS-certificeret, er vi stolte af at støtte et internationalt certificeringssystem, der er anerkendt for at medføre lavere CO2-udledning i produktionen af plastik. †‡2-4

ISCC PLUS-certificering opretholder også arbejdstagernes rettigheder og fremmer bæredygtige landbrugs- og arealanvendelsespraksisser.9 Og alt dette sker på en fuldt ud gennemsigtig måde – hvilket sikrer, at ISCC PLUS-certificeret plastik overholder disse principper hele vejen igennem.9,10 

Ved at begynde at købe ISCC PLUS-certificeret plastik er CooperVision forpligtet til at opnå en højere standard for, hvordan plastik fremstilles.‡4  

Hvorfor bør du interessere dig for Plastik på en bedre måde?*1,2   

Fordi måden, som det fremstilles på, betyder noget. 
Fordi vi alle skal tage det første skridt. 
Fordi vi sammen med vores kunder og brugere arbejder på at skabe en lysere fremtid for mennesker og Jorden.

En lysere fremtid starter med os - i dag.
 

* According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. Coopervision’s plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
† According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. One of Coopervision's plastic suppliers has found through a cradle-to-gate assessment that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.
‡ ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
§ Through our partnership with Plastic Bank.
 

References::
1. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier’s biorenewable input.
2. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716?721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
3. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bioinput carried out by one of CooperVision's suppliers of plastic polymer.
4. CVI data on file, 2024.
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Accessed Jan 25th 2024.
6. ISCC PLUS System Document (v3.3).
7. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Accessed Jan 25th 2024.
9. ISCC. Sustainability Requirements. Version 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Accessed Jan 25th 2024.