En lysere fremtid starter med os - i dag.  

Her hos CooperVision er vi stolte over at tage skridt mod at skabe en mere bæredygtig virksomhed og stræber efter at minimere vores mulige miljøpåvirkning. Ved at formidle ansvarligt indkøb af materialer,1 genbruge affald, hvor vi kan*2 og begynde at kompensere for affald fra vores produkter og emballage, som ikke kan genbruges, gør vi fremskridt mod at forbedre vores planets trivsel.†2            

​Vi tager skridt for at bevare begrænsede naturressourcer§2 og udforsker måder til at bringe vedvarende energi| ind i vores fremstillingsprocesser.¶2   

Vi implementerer bæredygtige praksisser, hvor vi kan, og forventer, at alle vores leverandører overholder vores adfærdskodeks for leverandører, hvilket letter ansvarligt indkøb af materialer.2

Vi planlægger og organiserer omhyggeligt vores maskiner, produkter og emballage** med tanke på vedvarende energi. 3    

Mange naturressourcer er begrænsede. Vi gør, hvad vi kan i dag, for at gentænke, hvordan vores produkter, emballage og energi indkøbes, og vi kæmper for vedvarende alternativer, hvor vi kan, mens vi udforsker måder til at indkøbe endnu mere bæredygtigt i fremtiden. Vedvarende materialer og genbrugsaffald kan potentielt reducere CO2-udledningen og mindske miljørisikoen4, hvilket fører til en endnu større kollektiv indvirkning.              

 

​Vi samarbejder med partnere om at indsamle vores produktionsaffald, genvinde ressourcer og give dem nyt liv, når det er muligt.*3

Materialerne i vores produkter og emballage er værdifulde ressourcer - selv efter de er blevet brugt. I dag arbejder vi på at forhindre, at plastik udledes til naturen,†3 og vi inviterer dig til at deltage i vores kollektive indsats mod en cirkulær økonomi.       

Det betyder, at vi tager skridt til at genvinde vores produktionsmaterialer, efter at de har tjent deres oprindelige formål5 - ved at se deres potentiale for at blive genfødt. Vi samarbejder med vores partnere om at få mest muligt ud af den nuværende genbrugsinfrastruktur, hvor det er muligt, så vi kan genbruge vores ressourcer og give vores materialer nyt liv – fra plastikbeholdere til trafikkegler.        

Når vi kompenserer for affald fra vores produkter og emballage, der ikke kan genbruges, gør vi fremskridt mod at forbedre vores planets trivsel.†3   

Vi gør vores del for at hjælpe med at kompensere for affald på havbunden, der kvæler landskaber og lokalsamfund3, for vi kan endnu ikke kontrollere, hvad der sker med vores produkter og emballage, når de er ude i verden. 

Vi fokuserer vores indsats på de regioner, der er mest påvirket af affald, og samarbejder med partnere, der håndterer affald og socioøkonomiske forskelle.†3   

Ved at samarbejde med partnere om at fjerne brugte materialer fra naturen††2 tager vi skridt mod en lysere fremtid.              

En lysere fremtid starter med os - i dag.
 

* CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
§ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
| Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
¶ CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
** CooperVision’s manufacturing processes are designed to adhere to CooperVision’s internal energy goals and design specifications.
†† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank and local community beach clean-up efforts.
 

References::
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
3. CVI data on file, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Plastic futures and their CO2 emissions. Nature, 612(7939), 272–276.
5. CVI data on file 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).