SKAB EN BØLGE AF FORANDRINGER 

Hos CooperVision er vores bæredygtighedsrejse virkelig drevet af vores medarbejdere. Mød Carol Herring, Global Packaging Material and Technology Manager med base i vores kontor i Victor, New York. Carols historie er et vidnesbyrd om, hvordan én person kan have en afgørende påvirkning på det arbejde, vi udfører, mens vi stræber efter at eliminere affald og unødvendig emballage for at reducere vores miljøpåvirkning, hvor det er muligt.1

FIND AL PLASTIK

Carol er en af de vigtigste personer, der hjalp med at bringe vores sætte gang i vores initiativ hen mod at blive plastikneutrale. Med vores mål om at kompensere for en del af CooperVisions plastikaftryk var vi nødt til at starte med at forstå, hvor meget plastik vi sendte ud i verden.1 Og der var her, vores materiale- og emballageekspert Carol kom ind i billedet. Med en bachelorgrad i videnskab om emballage var der ingen bedre person til jobbet.   

 Ifølge Carol havde hun én opgave, når det kom til vores færdige produkter og emballage: “Find al plastik”. Når vi tænker på vores udvalg af produkter og muligheden for at ændre størrelsen af emballagen, havde dette potentiale til at blive en enorm opgave. Så “vi startede småt”, siger Carol. Hun begyndte med et enkelt produkt – clariti® 1 day – og udpegede alle de steder, hvor der er “skjult plastik”, herunder i alle de forskellige emballageformater og målte deres vægt. 

 “Emballage består af mange komponenter. Der er en blister, folie og en karton. Og vi har forskellige pakkeformater – f.eks. 30 pakker og 90 pakker,” forklarer Carol. “Jeg tog for eksempel en 30-pak, hvilket betød, at vi har 30 blister, og de er alle lavet af plastik. De vejer “så” meget.” Hun siger: “Det var den nemme del.” Derfra begyndte hun at gå i gang med mere komplekse beregninger. “Hvis du tænker på vores æsker og etiketter, så er disse materialer nogle gange af blandede materialer. Det krævede lidt flere undersøgelser at definere præcis, hvor meget plastik der var i disse komponenter. Og så kommer du til lim, trykfarver og belægning, og det var endnu mere kompliceret.” 

 Ved at tage en altomfattende tilgang til hvor der findes plastik, “var vi bevidst konservative om det,” siger Carol. Folk tænker måske ikke på at medtage blæk, fordi “det er sådan en lille del af vægten.” Men Carol undersøgte alt. Hun sørgede for at finde frem til alle de former for plastik, der findes i vores færdige produkter og emballage, selv de mindste mængder, fra lågindsætningen, som er lamineret med folie af polypropylen, til den resterende harpiks i emballagen, til klæbemidler, blæk og belægninger på pap, fordi hvert stykke plastik tæller, når vi virkelig vil forstå, hvor meget plastik, vi leder ud i verden.            

ET SAMARBEJDE 

“Jeg begyndte at arbejde på dette projekt alene, og inden for seks måneder var det udvidet til at omfatte andre bidragydere,” siger Carol. “Når jeg havde brug for det, samarbejdede jeg med vores leverandører og fabrikker. For eksempel er der den lim, som leverandøren lægger på kartonen, og så er der lim, som vi anvender under vores egen proces.” Det hele skulle måles. Efterhånden som projektet udviklede sig, begyndte Carol at arbejde sammen med et team af studerende i emballage, der hjalp med at beregne og dokumentere vægten af al den plastik, der findes i vores produkter og emballage.   

Men da hun havde fundet frem til mængden af plastik i clariti® 1 day, var hendes arbejde langt fra færdigt. Hun anvendte derefter de samme metoder og tilgange til at finde al plastik på tværs af CooperVisions produktportefølje – og begyndte også at måle andre produkter og emballageformater. Det, der startede som et projekt ved Carols skrivebord, er siden blevet udvidet til et team, som arbejder med bæredygtighed, med medlemmer på tværs af CooperVisions emballage- og distributionssteder, der alle deler en passion for bæredygtighed.           

STARTEN PÅ INITIATIVET OM PLASTIKNEUTRALITET 

Gennem hendes indsats indsamlede Carol nok data til at danne et omfattende billede af al plastik i vores produkter og emballage. Hendes beregninger dannede grundlaget for CooperVisions partnerskab med Plastic Bank om plastikneutralitet. CooperVision finansierer indsamling og genbrug af plastik, som ville være endt i havene, svarende til vægten af den plastik, der anvendes på tværs af en række af vores relevante bløde kontaktlinser, herunder linser, blisterpakninger og emballagekomponenter, der sælges og distribueres i 27 lande i hele Amerika, Europa og Asien-Stillehavsområdet.*1 Siden starten har vores partnerskab med Plastic Bank forhindret, hvad der svarer til hundredvis af millioner plastikflasker, i at komme ud i havene†2 – og optikere og brugere kan ved blot at ordinere og benytte CooperVisions plastikneutrale kontaktlinser bidrage til vores rejse mod bæredygtighed. 

 “Vi var heldige med at komme i kontakt med Plastic Bank,” siger Carol. Hun er glad for at vide, at hendes arbejde hjalp med at gøre initiativet om plastikneutralitet til en realitet, og ikke kun påvirker Jorden, men også mennesker og lokalsamfund, hvor plastikforurening og fattigdom er på et historisk højt niveau.3 “Det, jeg lavede ved mit skrivebord, passer ind i et system, der hjælper folk langt væk. Vi ved, at folk i disse samfund får mulighed for at få en indtjening. Forhåbentlig er de i stand til at forbedre livet for dem selv og deres familie, samtidig med at de bidrager med at hjælpe vores planet.           

BÆREDYGTIGHED ER EN REJSE, IKKE EN DESTINATION 

Når man ser tilbage, siger Carol, at hun ikke havde nogen anelse om, hvor langt dette projekt ville nå, hverken gennem CooperVisions partnerskab med Plastic Bank eller i hendes eget daglige liv. “Ved at tvinge mig til at tænke på den mængde plastik, som CooperVision leder ud i verden, fik det mig til at tænke på andre produkter, jeg bruger som forbruger. Jeg tror ikke, jeg foretager mig noget derhjemme uden at tænke på bæredygtigheden.” Hun er begyndte at tænke mere over emballagen i fødevarer, hun køber, overvejer måder til at undgå madspild, herunder kompostering, og er mere bevidst om genbrug derhjemme. “Når jeg i dagligdagen taler om bæredygtighed på arbejdet, kommer det til at præge alt andet, jeg laver. Nu tænker jeg på alle de ting, jeg kan gøre for at reducere mit eget personlige CO2-aftryk.” 

Med denne øgede bevidsthed har Carol også tænkt mere over det stigende antal kunder og brugere, der er mere opmærksomme på emballagevalg, og hvordan det bedst kan bortskaffes, og hvad det betyder for CooperVisions rejse mod bæredygtighed. “På emballageområdet vil bæredygtighed altid være vigtigt med hensyn til design og materialevalg,” forklarer Carol. Hun mener, at det er CooperVisions ansvar at finde måder til at gøre vores emballage mere bæredygtig. "Plastik er en vigtig del af at levere et medicinsk produkt, men hvordan anvender vi og kompenserer for plastik på den mest optimale måde?" 

Carol og teamet for bæredygtighed udforsker måder at besvare dette og andre spørgsmål på for at udvikle emballage generelt. “Der sker store projekter på vores forskellige steder rundt om i verden,” siger Carol. “Der er intet projekt, der er for lille, og kollektivt har disse projekter en enorm effekt.” Takket være Carol og mange andre i hele CooperVision, som har passion for bæredygtighed, er vi i stand til at udvikle vores rejse mod bæredygtighed ved omhyggeligt at designe vores produkter og emballage  for at udnytte ressourcerne effektivt, mens vi begynder at reducere vores CO2-aftryk.§|4

Klik her for at få mere at vide om vores initiativ med plastikneutralitet .

En lysere fremtid starter med os - i dag.
 

* Plastic used in participating CooperVision soft contact lens products is determined by the weight of plastic in the blister, the lens, and the secondary package, including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). The determination does not include plastic used during the manufacturing process
for both these products and their packaging.
† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
§ Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.
| CooperVision's 2022 Environmental, Social, and Governance Report.
 

References::
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file as of 1/2024.
3. Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Accessed Jan 25th 2024.
4. CVI data on file, 2023.