Mål din fremgang: vigtigheden af nøgletal (KPI'er)

Nøgletal (KPI'er) er specifikke, målbare værdier for, hvad en virksomhed skal præstere. De kan give vigtig viden om virksomheden og vise, hvor der er mulighed for yderligere fremgang.

Uden nøgletal lader mange små virksomheder sig snyde til at behandle symptomer på problemer i stedet for at forsøge at forstå de tilgrundliggende årsager til problemerne. Det samme er tilfældet, når det drejer sig om at bedømme fremgang. Virksomheden handler spontant og forsøger at gentage positive resultater og undgå at gentage negative resultater uden at have et tydeligt billede af, hvilke nøglefaktorer der har ført frem til de pågældende resultater.

Nøgletal

Nøgletal kan give dig en forståelse af, hvilke ting der forhindrer dig i at nå virksomhedens mål, og de kan give dig viden om, hvor du kan forbedre virksomheden. Ved hjælp af nøgletal kan du danne dig et tydeligt billede af de variabler, der påvirker virksomhedens fremgang. Konkrete nøgletal fastsættes normalt af en virksomheds nøgleinteressenter, og når de anvendes på en effektiv måde, fungerer de som et kompas, der hjælper dig med at navigere frem til målet. For optikere er et af de mest afslørende nøgletal omsætningen pr. undersøgelse.

Omsætning pr. undersøgelse

Hvis du sammenligner din omsætning pr. undersøgelse med et nationalt måltal – i USA er den aktuelle gennemsnitsværdi for eksempel 306 dollar pr. udført undersøgelse1 – kan det give dig en idé om, hvorvidt det er nødvendigt gå dybere ned i de tal og processer, der ligger til grund for værdien, herunder hvilke brilleglastyper, stel og kontaktlinser du anvender, hvad du tager for en undersøgelse samt dine medarbejderes salgstal.

Omsætning pr. arbejdstime

Et andet værdifuldt nøgletal er bruttoomsætning pr. arbejdstime, som beregnes ved at dividere bruttoomsætningen for et angivet tidsrum med det samlede antal arbejdstimer i samme tidsrum. Resultatet viser ikke blot, hvem der præsterer bedst, og hvor effektive medarbejderne er til at håndtere kunderne. Det kan også bruges til at identificere det optimale antal medarbejdere. 

Konsekvens og anvendelse

For at du kan få det fulde udbytte af nøgletallene, bør de anvendes konsekvent, og resultaterne bør videreformidles til dine medarbejdere. Du bør også være tydelig omkring, hvordan resultaterne knytter an til mål og strategier. Sporadiske statustjek giver hverken dig eller dine medarbejdere bedre indblik i virksomhedens situation. Ligeledes gør en manglende vilje til at omsætte nøgletallene til handling disse handlinger meningsløse. Men hvis nøgletallene anvendes konsekvent og indarbejdes i en strategi, kan de fungere som vigtige værktøjer til at opstille præstationsmål, skabe gennemsigtighed og sikre, at du og dit team arbejder sammen om at nå fælles mål.

 

1 Management & Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, sponsoreret af Essilor. 2015. Tilgængelig via: http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Læst 5. juli 2016.