Kundefastholdelse og kommunikation

Mange kunder har et indskrænket syn på deres relation til deres optiker. De bestiller en tid, når de har brug for en ny recept eller oplever problemer, men ellers har de ikke megen kontakt med deres optiker.

Måske skyldes det, at kunderne ikke er klar over fordelene ved at udvise en større interesse for deres øjensundhed, eller også ved de ikke, hvordan de skal bære sig ad.

Det betyder, at der er store muligheder for optikere på dette område. Hver af livets faser byder på nye synsrelaterede problemer og spørgsmål for kunderne – og nye muligheder for at hjælpe for optikere. Jo mere effektivt en optiker kan guide sine kunder gennem livets forskellige faser, jo mere værdifuld bliver optikeren for kunderne, hvilket også vil gøre dem mere loyale. For at udnytte denne loyalitet, så både kunden og virksomheden nyder godt af det, er det nødvendigt med en effektiv kommunikationsplan, som omfatter hele kundens livscyklus.

Kend milepælene

De bedste kommunikationsplaner begynder med, at man danner sig en tydelig forståelse af de forskellige faser og milepæle i en kundes livscyklus. Studerende og andre kunder, som tilbringer mange timer foran en skærm på arbejdet, kan opleve symptomer på digital øjentræthed. Kunder over 40 år kan opleve begyndende problemer med presbyopi. Kunder over 60 år har en større risiko for at blive ramt af stær.

Sørg for, at du forbinder de forskellige trin i livscyklussen med egnede anbefalinger, serviceydelser, rutiner og produkter, for eksempel kontaktlinser, som løser problemer med digital øjentræthed. Optimer listen, så den vægter din virksomheds specialer, serviceydelser og styrker. På den måde kan du bruge listen som et grundlag, der fortæller dig, hvornår du skal kontakte dine kunder om nye emner, og hvilke strategiske mål du bør have, når du gør det. Med udgangspunkt i dette kan du bringe passende samtaleemner på bane og bestemme, hvilken type markedsføringsmateriale der er nødvendigt i hvert enkelt trin.

Tilpas og optimer

Hvad der er den mest effektive måde at gennemføre en langsigtet kommunikationsplan på varierer alt afhængigt af den enkelte optikers mål, kundepræferencer og ressourcer. Kan dine medarbejdere og budgettet klare at kommunikere med kunderne på månedsbasis, eller er det mere rimeligt at gøre det på kvartalsbasis? Har du kunder, som kun vil høre fra dig, når det er tid til næste besøg? Hvilken type kommunikation ser ud til at give flest besøg hos dig? Har du nogen brillekunder, der har spurgt til kontaktlinser, men som har takket nej til at prøve?

Via et CRM-system såsom WebSystem3 kan optikere på en effektiv måde holde styr på kunderne og tilpasse indholdet og kommunikationsfrekvensen, så afkastet optimeres. Uanset hvor på rejsen kunden befinder sig, kan du positionere dig som førstevalget, når det gælder om at tilfredsstille vedkommendes synsrelaterede behov.