Tilpasning af bløde multifokale kontaktlinser

Da mange af dagens erfarne optikere i sin tid skulle lære at tilpasse bløde multifokale kontaktlinser, var det en procedure, som omfattede komplicerede tilpasningsprotokoller, masser af finjusteringer af styrker og utallige opfølgningsbesøg. Nye fremstillingsteknikker og design har ført til, at det for de fleste nyere bløde multifokale kontaktlinser blot er nødvendigt med en sfærisk ækvivalent og en addition for at komme i gang.

For at optimere chancen for, at tilpasningen af denne type linser bliver vellykket, har dr. Roxanna Potter, dr. Shalu Pal og dr. Mary Jo Stiegemeier, som er instruktører hos STAPLE-programmet (Soft Toric and Presbyopic Lens Education) for optikerstuderende, opstillet nogle grundregler:1

Vælg de rette kunder

Følgende brugere har størst chance for at opnå en vellykket tilpasning af bløde multifokale kontaktlinser:

  • Personer, der har tidligere erfaringer med kontaktlinser
  • Meget motiverede personer, for eksempel personer, der har fået konstateret presbyopi i en ung alder, personer, som er meget aktive, samt personer, der oplever det som frustrerende at bruge progressive briller eller læsebriller.
  • Personer med middel til høj grad af myopi eller hyperopi frem for personer med emmetropi

Så snart du føler dig klar til at prøve multifokale toriske linser, kan du begynde at foretage tilpasning hos kunder med en astigmatisme på >1,00 D.

En tommelfingerregel er, at jo højere addition en kunde har, jo sværere har vedkommende ved at vænne sig til kontaktlinser. Det samme gælder naturligvis ved tilpasning af briller med progressive glas.

Afstem forventningerne med kunden

Før du ordinerer de første bløde multifokale kontaktlinser til en kunde, er det vigtigt at tale med kunden om tilpasningsprocessen. Sørg for at forklare følgende ting:

  • Det kræver normalt to eller tre besøg, før linserne er ordentligt tilpassede. Det skyldes, at du skal sikre, at kunden får den bedst tænkelige synskorrektion.
  • Det tager normalt flere uger for en linsebruger at vænne sig til de nye linser, så kunderne skal være tålmodige.
  • En af målsætningerne med denne type linser er at give kunden en tilstrækkelig synsskarphed til, at vedkommende kan klare 80 % af sine daglige gøremål (der er tale om en forsigtig vurdering, men det bidrager til at få tilpasningen til at fremstå som endnu mere vellykket).
  • Enkelte brugere får muligvis ikke dækket deres synsbehov fuldstændigt med kontaktlinser, så det kan være nødvendigt for dem at bruge læsebriller ind imellem.

Sørg for at forklare omkostningerne ved tilpasningen og de regler, der gælder for kompensation og afbestilling, før processen sættes i gang.

Optimer refraktionen

En nøjagtig refraktion er en forudsætning for en vellykket tilpasning. Indstil den højeste acceptable plusstyrke for afstandssynet og den laveste plusstyrke for nærsynet for at undgå en unødvendigt høj akkommodation med en refraktion med for høj minusværdi.

Når du skal vælge bløde multifokale kontaktlinser til en kunde, skal du først beregne den sfæriske ækvivalent. Sæt styrken i en prøvebrille, og brug den højeste mulige plusstyrke.

Bestem øjendominansen

Test af den sensoriske dominans er betydeligt mere effektivt end at teste synsdominansen, hvis man vil opnå en vellykket tilpasning af bløde multifokale kontaktlinser. Placer en håndholdt linse (+1,50 D eller +2,00 D) foran hver øje på skift (med bedste korrektion) for at bestemme, hvilken position der giver det mindst uskarpe syn med begge øjne åbne. Denne test kan bruges til at bestemme, om der skal anvendes højere plusstyrke eller addition på det ikke-dominante øje for at forbedre nærsynet uden at gå på kompromis med afstandssynet.

Test under virkelige forhold

Test kundens syn på en mobiltelefon eller en avis i egnet lys i stedet for ved hjælp af en synstavle. Giv kunden nogle minutter til at tilpasse sig. Kontroller derefter synsskarpheden på begge øjne sammen, både på afstand og på nært hold. Fortæl kunden, at der kan forekomme skygger eller et lettere uskarpt syn i nogle uger.

Accepter, at det nogle gange kan være nødvendigt med en plan B

Nogle kunder er ikke i stand til – eller har ikke viljen til – at bruge den tid, det kræver at vænne sig til multifokale kontaktlinser. Når du har bedt kunden om at fortælle om sine erfaringer og indset, at vedkommende ikke kommer til at kunne bruge bløde multifokale kontaktlinser, bør i tale om mulige alternativer. Fortæl kunden, at teknologien hele tiden udvikler sig, og at du vil holde vedkommende opdateret om nye muligheder, så snart de dukker op.

Hvis kunderne ved, at deres behov ligger dig på sinde, vil de føle sig mere trygge og forblive loyale.

 

1. Potter R, Pal S, Stiegemeier MJ. Avoiding the soft multifocal failure. Contact Lens Spectrum. 2016;31:22-25.