Myopi-epidemien

Myopi-epidemien

Inden 2050 forventes udbredelsen af myopi globalt at være på 50 % af verdens befolkning.1

Myopi-epidemien

De sidste årtier har set en stadig stigning i udbredelsen af myopi over hele kloden. En voksende dokumentation antyder, at indflydelser fra adfærd og livsstil (uddannelse og miljø) sammen med genetik bidrager til 'myopi-epidemien'.

Genetik

Myopi stiger hos børn, når forældrene er myope.2
Risikoen er næsten:

 • Når begge forældre er myope.

 • Når én forælder er myop.

 • Når ingen af forældrene er myope.

 
 

Livsstil

Mere end 50 % af den globale befolkning anslås at være myope inden 2050.1

 • Lavt niveau af udendørsaktivitet.3 4

 • Længerevarende næropgaver, såsom at læse og spille på bærbare enheder.3 5

 • Dårligt lysniveau.3 5

Global forekomst af myopi

Mere end 50 % af den globale befolkning anslås at være myope inden 2050.1

Børn bliver myope i en yngre alder.6

Dette resulterer i hurtigere progression og i sidste ende et højere niveau af myopi og en øget afhængighed af briller og/eller kontaktlinser med de tilknyttede livsstilsudfordringer, som dette uundgåeligt medfører.

Global forekomst af myopi

Hvorfor betyder myopi noget?

Sammenhængen mellem myopi og nethindeløsning og myopisk maculadegeneration er veletableret.

Med den øgede akselængde følger udstrækning og udtynding af nethinden, hvilket gør øjet sårbart over for fremtidige helbredsproblemer. For eksempel vil en myop person med en brillerecept på -3,00D kræve længerevarende øjensundhedsbehandling, som omfatter monitorering af den tredobbelte risiko for posterior subkapsulær katarakt og en tidobbelt stigning i risikoen for nethindeløsning og myopisk maculadegeneration sammenlignet med en emmetrop person.7

  Posterior subkapsulær katarakt Glaukom Nethindeløsning Myopisk maculadegeneration
-1.00 to -3.00 2.1 2.3 3.1 2.2
-3.00 to -6.00 3.1 3.3 9.0 9.7
Over -6.00 5.5 3.3 21.5 40.6
  Posterior subkapsulær katarakt
-1.00 to -3.00 2.1
-3.00 to -6.00 3.1
Over -6.00 5.5
  Glaukom
-1.00 to -3.00 2.3
-3.00 to -6.00 3.3
Over -6.00 3.3
  Nethindeløsning
-1.00 to -3.00 3.1
-3.00 to -6.00 9.0
Over -6.00 21.5
  Myopisk maculadegeneration
-1.00 to -3.00 2.2
-3.00 to -6.00 9.7
Over -6.00 40.6

Jo højere niveau af myopi desto større risiko

Odds-ratio er en standard epidemiologisk tilgang til at beskrive stigningen i en sygdom sammenlignet med en sammenligningsgruppe. I tabellen til venstre er sammenligningen mellem mennesker med forskellige sværhedsgrader af myopi over for personer, der er emmetrope.

Højere myoper har tydeligvis en større risiko for patologi relateret til myopi, men det er vigtigt at forstå, at selv lave niveauer af myopi indebærer yderligere livslange risici.

Det er vigtigt at begynde behandling af myopi tidligt for at hjælpe med at holde myopien (og vigtigt, akselængde) på et niveau, der hjælper med at reducere risiciene.

 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42

 2. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? OPTICIAN 2016

 3. Gifford P, Gifford KL. The Future of Myopia Control Contact Lenses. Optom Vis Sci.; 93:336-43.

 4. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.

 5. Wolffsohn JS, Calossi A, Cho P, et al. Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in ClinicalPractice. Cont Lens Anterior Eye. 2016; 39:106-16.

 6. McCullough SJ, O’Donoghue L, Saunders KJ (2016) Six Year Refractive Change among White Children and Young Adults: Evidence for Significant Increase in Myopia among White UK Children. PLoS ONE 11(1): e0146332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146332

 7. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660