Hy-Care® alt-i-en-væske kan i øjeblikket ikke bestilles

Vi har frivilligt tilbagekaldt Hy-Care® alt-i-en-væske (flasker med en volumen på 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml og 380 ml).

Vores kvalitetskontrol har vist, at produktet under visse forhold muligvis ikke helt opnår det nødvendige desinficeringsniveau over for høje indhold af en bestemt gærorganisme. Der er ikke kommet nogen reklamationer, og der har ikke været nogen sager i relation til desinficering, men tilbagekaldelsen gennemføres alligevel som en ren forsigtighedsforanstaltning.

Information til brugere af Hy-Care® alt-i-en-væske

Besøg www.CVrecall.expertinquiry.com for information om, hvorledes du skal forholde dig og hvordan du får udbetalt kompensation.

Det er vigtigt, at du fortsætter med at rengøre og desinficere dine kontaktlinser. Stop med at bruge Hy-Care® alt-i-en-væske og bortskaf den, så snart du har fundet en egnet alt-i-en-væske, du kan bruge i stedet for. Husk også at gemme flasken, så du kan få refusion via webstedet for tilbagekaldelse.